Düzen kuşağı nedir?

Teknoloji Tasarım Dersinin bu ilk kuşağında öÖğrencinin tasarım anlayışını oluşturmak için çeşitli objelerle anlatım,gösteri ve uygulamalar yapılır.

“DÜZEN” KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER;

 

Ø      Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.

Ø      Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

Ø      Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler  (tasarım) oluştururlar.

Ø      Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

Ø      Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.

 

DÜZEN KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER;

 

6. SINIFTA: Düşünmeye ilk adım atan öğrenciler

    hazır birimleri kullanarak özgün düzenler oluştururlar.

 7. SINIFTA: Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler  (tasarım) oluştururlar.

 8. SINIFTA:Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

Düzen Kuşağında Neler Yapılır


*Yapılan çalışmalar özgün olmalı..
*Kare, daire ve çizgiden yola çıkarak birim, birimden modül, modülden bir bütün elde edilir.
*Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü ve etkinlik süreci yazılır..
*Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.
*Yapılan çalışmaların teknolojik bir değeri olup olmadığı yada bir teknolojik değere benzetilir.

Ne Yapılmaz...

*Ortaya çikan ürün var olan bir nesneye benzetilemez.
*Ürün hiç bir zaman bir zemine oturtulamaz. Kendi basına birim, modüllerin birleşimiyle bir bütündür.
*Başkasından kopya edilemez.
*Ürün düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı
*Birim elde ettikten sonra çoğalabilirliği test edilmeden ortaya çıkarmanın bir anlamı olmaz.
*Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !